Skip to main content
  • Bestyrelsen

    Bjerringbro Kabelnet´s bestyrelse

BESTYRELSEn

Peter Ørum

Formand

Lasse Schurmann

Næstformand

Sten Hornbæk Gregersen

Kassér

Morten Plougmand

Bestyrelsesmedlem

Ulla Bartholin

​Bestyrelsesmedlem​

Søren Holmris

Suppleant

ADMINISTRATION

Peter Ørum

Formand

Emil Jørgensen

Driftsleder

Birgitte Carstensen

Bogholderi

Øvrig kontakt til foreningen – kontoret 

info@bknet.dk
Kontorets mail – til al daglig kontakt – fejlmelding – ændringer – simpelthen al daglig korrespondance.

bestyrelsen@bknet.dk 
Her kontakter du foreningens bestyrelse via mail.

admin@bknet.dk 
Vores administrator der tager sig af den daglige bogføring – udsendelse af regninger mv.

Foreningens revisor:
Revisionsfirmaet Jørgen Løbner,
Nørregade 14, 8850 Bjerringbro 

Bankforbindelse:
Nordea.  
Reg.2331 – 7555 621 188

Mobilepay:
451055

Et par links: 

BKNET selvbetjening –  httt://mit.bknet.dk
​Smarter mail – http://webmail.bknet.dk/

Vi er medlem FDA – Forenede Danske Antenneanlæg: www.fda.dk
Vi samarbejder og er medlem af ASOM-net: www.asom-net.dk

Til- og afmeld SMS-servicen ved nedbrud

Få en SMS ved afbrydelse af Internet eller Radio/Tv-signaler Bjerringbro Kabelnet tilbyder SMS-service.

Ved større planlagte afbrydelser af signalet bestræber vi os på at informere de berørte på SMS. Ved pludselig opståede fejl eller skader vil vi informere så hurtigt som muligt, men fejlretningen er vores førsteprioritet.

Er du i tvivl om vi har det korrekte nummer på dig så kan du udfylde nedenstående formular med dit nuværende tlf. nummer.

    Jeg ønsker at være tilmeldt SMS-servicen